AKTUALNOŚCI

Jesteś tu: » AKTUALNOŚCI
  • Dzień Edukacji NarodowejMarzeń, które dają się urzeczywistnić,
szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości, aby służba wychowankom
zrodziła wiele szlachetnych owoców.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Szkoły, najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań
na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej
i niezmiernie ważnej pracy.Dyrektor Szkoły
Grażyna Leciej 

  • ZMIANA TERMINU DYŻURÓW!

Szanowni Państwo!
Dużury nauczycieli naszej szkoły w związku z Debatą pt. "Przemoc i agresja w szkole" prowadzoną w dniu 17.10.2014 r. przez p. A. Sommerfeld odbędą się w tym samym dniu (17.10.2014 r. piątek) o godz. 18.00 - 19.00, a nie jak wcześniej informowaliśmy 15.10.2014.

Zapraszamy. 

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej,  edukacja przyrodnicza ma odbywać się w naturalnym środowisku poza szkołą. 2 października klasy I a i I b pod opieką wychowawczyń M. Gabler i K. Królikiewicz udały się na lekcję dydaktyczną do WPN w Jeziorach.  Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej dotyczącej ochrony przyrody i obejrzenia filmu o życiu zwierząt w wielkopolskich lasach.  

Lekcja w WPN
czytaj więcej

Zachęcam do udziału w konkursie. Zdjęcia powinny przedstawiać interesujące obiekty przyrodnicze (np. niepowtarzalne formy drzew, krzewów, grzybów, skał, kamieni itp.) które wytworzyła natura. Fotografie mają być czarno- białe lub kolorowe w formacie 10 x15 lub większe.

„Osobliwości przyrodnicze w fotografii” - konkurs
czytaj więcej
  • UBEZPIECZENIA DZIECI SZKOLNYCH OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci szkolnych na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana z woli rodziców. Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczenia dzieci szkolnych od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Grażyna Leciej

UBEZPIECZENIA DZIECI SZKOLNYCH OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Pliki do pobrania