AKTUALNOŚCI

Jesteś tu: » AKTUALNOŚCI
  • Informacja o klasach dwujęzycznych

Na rok szkolny 2017/18 planowane są dwie klasy dwujęzyczne ( 6 godzin j. angielskiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j. angielskim).
 

Prawo oświatowe o naborze do klas dwujęzycznych:

Art. 139. 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z

wyróżnieniem.
 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu

oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
 

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.


Tak więc do klasy dwujęzycznej mogą być przyjęci uczniowie spoza rejonu szkoły podstawowej, w której są oddziały dwujęzyczne.

  • DRZWI OTWARTE

Dyrekcja oraz nauczyciele Ośmioletniej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Luboniu
serdecznie zaprasza wszystkich kandydatów  do przyszłorocznych klas pierwszych
i czwartych wraz z rodzicami 
na Drzwi Otwarte, które odbędą się 7 marca 2017r o godzinie 17.00 na terenie obecnej SP3. 
Podczas tego spotkania nauczyciele ze swoimi uczniami z przyjemnością zaprezentują w jaki sposób pracuje LUBOŃSKA TRÓJKA.

 

  • Koncert flażoletowy

W drugiej połowie stycznie a gimnazjum nr 2 w Luboniu odbył się koncert flażoletowy pod patronatem P. burmistrz Małgorzaty Machalskiej.  W koncercie brały udział wszystkie lubońskie szkoły podstawowe . Naszą szkolę reprezentowała klasa 2a, 2c i 3c. Mali wykonawcy przepięknie zaśpiewali i zagrali wiele kolęd dedykowanych Babciom i Dziadkom. 

Koncert flażoletowy

Podczas ferii każdy może spędzić czas tak jak lubi. W naszej szkole po raz kolejny zostały zorganizowane półkolonie. Dzieci, które w nich uczestniczyły mogły między innymi bawić się w konstruktora w Poznańskim Ichocie, wziąć udział w warsztatach muzealnych, ale również obejrzeć nowe filmy animowane w kinie czy wziąć kąpiel w basenie...

Zimowe półkolonie  w SP 3
czytaj więcej

W dniu 26.01 uczniowie klasy 2b oraz 3c mieli okazję uczestniczyć w interesującej lekcji dotyczącej bankowości. Lekcja prowadzona była przez p. K. Poterską, która opowiedziała naszym uczniom o swojej profesji, którą wykonuje na co dzień. Dzieci poznały podstawowy elementarz finansowy. Dowiedziały się co to jest kredyt, karta kredytowa oraz poznały wartość pieniądza.

Lekcja o przedsiębiorczości
czytaj więcej

Pliki do pobrania