AKTUALNOŚCI

Jesteś tu: » AKTUALNOŚCI

„Kto czyta książki, żyje podwójnie"

Umberto Eco

czytaj więcej
  • Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Nr 11/2016
Burmistrza Miasta Luboń

z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Luboń w roku szkolnym 2016/2017Na podstawie par 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.


§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń, określa się następujące terminy:


1. Składanie wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 15 marca do 15 kwietnia 2016 roku.


2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: do 21 kwietnia 2016 roku.


3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych termin: w dniu 21 kwietnia 2016 roku.


4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2016 roku.


5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 29 kwietnia 2016 roku.


§ 3. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń, określa się następujące terminy:


1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin : od dnia 17 sierpnia do 19 sierpnia 2016 roku.


2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin : do 22 sierpnia 2016 roku.


3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin : w dniu 23 sierpnia 2016 roku.


4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin : od dnia 23 sierpnia do 25 sierpnia 2016 roku.


5. Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 sierpnia 2016 roku.


§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.


2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2016 roku.


W piątkowy wieczór 8 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wspólnym kolędowaniu zorganizowanym przez uczniów Gimnazjum nr. 1 pt. Kolęda łączy ludzi. Spotkanie to miało na celu wspólnie przedłużyć nam okres radości ze Świąt Bożego Narodzenia. Artyści, którzy występowali przygotowali różne wersje utworów: instrumentalne i wokalne. Na widowni zasiedli: 

„Kolęda Łączy Ludzi”
czytaj więcej

W dniu 13 stycznia w szkole podstawowej nr 4 odbyły się Mistrzostwa Miasta Lubonia w siatkówkę dziewczyn. Szkołę reprezentowały dziewczyny z klas VI. Rozgrywki odbywały się na zasadach, że każdy gra z każdym. Na pierwszy ogień odbył się mecz ze szkołą nr 1 i był to trudny mecz, ale na szczęście wygrany w tie breku. Następnie graliśmy ze skzoła nr 4 i była to trudna rozgrywka, którą przegraliśmy a na koniec szokła nr 2 i przegrana o mały włos. Walka w ostatnim meczu była bardzo wyrównana i różnicą 2 punktów wygrała drużyna przeciwna. 

Mistrzostwa Miasta Lubonia w siatkówkę dziewcząt
czytaj więcej

Burmistrz Miasta Luboń i  lubońskie Parafie zapraszają na “Orszak Trzech Króli”. Spotykamy się 6 stycznia 2016 r. o godzinie 14.00 przy Kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu. Orszak przejdzie do Parku Papieskiego w Luboniu.

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma